شناسه : 982
دوشنبه 9 تير 1399 ساعت 09:02 2020-6-29 09:02:29

درباره کانون

حمد و سپاس خدای بی همتا را که با عنایت بیکران خود زمینه بروز و ظهور این مجال را فراهم آورد تا بتوانیم خدمتی تحول آفرین با هدف اجرای دادرسی الکترونیکی نایل گردیم .در این راستا مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با تدوین کلان طرح ((عدالت الکترونیکی)) با پروژه های متعدد اقدامات مؤثری را برای تغییرات بنیادین در فرآیندهای قضایی و عرصه آسان و سریع خدمات قضایی به شهروندان به عمل آورد.

از جمله این تغییرات می توان به تأسیس شورای راهبردی دادرسی الکترونیک، ساخت مرکز ملی داده های قوه قضاییه، طراحی شبکه ملی عدالت، توسعه و تحول در پیاده سازی سامانه مدیریت پرونده قضایی، اجرای طرح خدمات الکترونیک قضایی، راه اندازی درگاه ملی قوه قضاییه، تأسیس حقوقی مرکز صدور گواهی ریشه، تأمین امنیت داده های شخصی و ملی و ... اشاره کرد.

و از طرفی کوشش فراوان مرکز فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در راستای تدوین، اصلاح، پیگیری و تصویب نهائی قوانین از جمله آیین دادرسی کیفری و در ضمن آن آیین دادرسی الکترونیکی است که به تصویب رسید.

این تلاش البته در ماده 655 و تبصره های آن به اوج رسید و در این ماده تمامی اسناد و مدارک الکترونیکی و امور مشابه به آن معتبر دانسته شده و هم چنین تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تبصره دوم آن تجویز گردیده است.

دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور  طراحی و تأسیس آن با هدف امکان طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان به دستگاه قضا در فضای مجازی می باشد و این دفاتر فی الواقع مربوط به بخش خصوصی و تحت نظارت قوه قضاییه می‌باشند که مسئولیت پذیرش دادخواست ها و شکایات و ... آحاد مردم و ارسال آنها به محاکم قضایی بصورت الکترونیکی را به عهده دارند.

با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 4/12/1392 بخصوص در تبصره 2 ماده 655 این قانون به ایجاد دفاتر و همچنین کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره گردیده است که در همین راستا کانون مذکور با تصویب اساسنامه و با تدوین آیین نامه آن به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است و با ثبت رسمی و تشکیل شخصیت حقوقی کانون، کلیه امور صنفی دفاتر به آن محول گردید و با شروع فعالیت دفاتر از سال 93 کانون نیز فعالیت خود را آغاز نمود.