شناسه : 976
سه شنبه 3 تير 1399 ساعت 15:53 2020-6-23 15:53:52

 به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خرداد و روزهای نخستین تیر ماه سال جاری، پس از کسب موافقت ریاست محترم قوه‌ی قضاییه، مجدداً صدور پروانه برای پذیرفته شدگان از سر گرفته شد. گفتنی است پروانه‌های صادره‌ی جدید، مربوط به مدیران دفاتری است که در فراخوان سال گذشته پذیرفته شده و غالباً اقدام به تجهیز دفاتر خود نیز نموده و عمده‌ی مراحل را طی کرده بودند اما در عمل، صدور پروانه‌ی فعالیت ایشان با تأخیر مواجه شده بود. پراکندگی این دفاتر جدید، شامل تهران و اغلب استان‌های کشور می باشد.