شناسه : 975
سه شنبه 3 تير 1399 ساعت 15:08 2020-6-23 15:08:11

دیدار رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعضای هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

دکتر عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اعضای هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در فضایی گرم و صمیمی دیدار و گفت  و گو کرد .

در ابتدای این نشست گزارشی از جانب مدیر عامل کانون از اقدامات انجام شده در کانون ارائه شد. سپس اعضای هیات مدیره مطالبی را در رابطه با بهبود عملکرد کانون و بهبود عملکرد  و توسعه ی صلاحیت های دفاتر مطرح کردند.  اعضای هیات مدیره متفقا بر ضرورت توسعه ی صلاحیت های دفاتر و ورود دفاتر به مواردی چون مشاوره و داوری و بسیاری از خدماتی که امکان ارجاع  به دفاتر را دارد تاکید نمودند همچنین در این جلسه پیشنهاد شد که عنایت بیشتری بر توزیع جغرافیایی دفاتر شود ، به نحوی که کسب و کار دفاتر وضعیت بهتری داشته باشد . تعرفه ی دفاتر و ضرورت بازنگری در آن، موضوع دیگری بود که از سوی اعضای هیات مدیره با رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در میان گذاشته شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اظهار داشت:  ایجاد دفاتر اقدام فوق العاده ای بوده و معتقدیم که توسعه ی کمّی کافی است و به کیفیت دفاتر باید بپردازیم و ریاست محترم قوه قضائیه هم اعتقاد جدی به بخش خصوصی دارند و تقویت بخش خصوصی برایشان بسیار حائز اهمیت  است و ایشان معتقد به سپردن کار ها به خود مردم هستند . وی افزود : واژه ی «خود  مردم »،می تواند هم عامه مردم باشند هم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی. آقای دکتر زارع پور اضافه کردند که ما باید تناسب درستی بین کسب و کار دفاتر و همینطور ارائه ی مستقیم خدمات به مردم برقرار کنیم به نحوی که هم امور مردم بدون موانع انجام شود و هم دفاتر دچار مشکل نشوند.

وی افزود در رابطه با توسعه صلاحیت ها، حتما موافقیم که توسعه صلاحیت های دفاتر افزایش پیدا کند اما این ها باید در قالب پیشنهادات و ساز وکارهای  مختلفی ارائه شود و لذا آمادگی داریم هر نوع پیشنهادی در این خصوص را  به سرعت بررسی کنیم و هرکدام که شرایط اجرا را داشت انجام دهیم ..در ادامه ایشان اضافه کرد که  در رابطه با دادگاه مجازی قطعا موافق با ورود کانون به موضوع هستیم و آمادگی داریم که دفاتر نیز در فرایند دادگاه مجازی حضور داشته باشند.

آقای دکتر زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در پایان این نشست با عنایت به حوزه ی کاربران دفاتر گفت : حتما باید به موضوع کاربران دفاتر توجه جدی کرد موضوعاتی مانند بیمه، امنیت شغلی، آموزش و مجوز فعالیت کاربران در دفاتر، از جمله موضوعاتی است که کانون باید به طور جدی به آن بپردازد.

                                                     روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی