شناسه : 947
سه شنبه 13 خرداد 1399 ساعت 12:46 2020-6-2 12:46:17

اعضای هیات مدیره کانون

 

آقای مجید بشیری عضو هیات مدیره

آقای اکبر ثقفیان عضو هیات مدیره

آقای محمد رضا دشتی اردکانی رئیس هیات مدیره

آقای حسن روحانی نیا مدیر عامل

آقای محمدرضا سلطانی خزانه دار و عضو هیات مدیره

آقای دکتر محسن محدث عضو هیات مدیره

آقای سید حمید نجم آبادی عضو هیات مدیره