شناسه : 924
دوشنبه 29 ارديبهشت 1399 ساعت 12:31 2020-5-18 12:31:31
در راستای ارتباط کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با مدیران محترم دفاتر، همکاران ارجمند و عموم مردم در حوزه شبکه های اجتماعی، صفحه رسمی کانون در اینستاگرام به نشانی  kdke.ir  فعال گردید.
 
روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی