شناسه : 908
يكشنبه 22 دى 1398 ساعت 13:30 2020-1-12 13:30:46
سید قاسم طباطبایی مهر گفت: اجرای صحیح طرح حبس الکترونیکی، کاهش چشمگیری در آسیب زندانیان و خانواده آنها دارد و مددکاران زندان‌ها در اطلاع‌رسانی و ترغیب مددجویان به بهره‌گیری از این طریق قانونی اهتمام جدی داشته باشند.
سید قاسم طباطبایی مهر گفت: اجرای صحیح طرح حبس الکترونیکی، کاهش چشمگیری در آسیب زندانیان و خانواده آنها دارد و مددکاران زندان‌ها در اطلاع‌رسانی و ترغیب مددجویان به بهره‌گیری از این طریق قانونی اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نخستین جلسه کارگروه مراقبت‌های الکترونیکی زندان‌های استان بوشهر به ریاست سید قاسم طباطبایی مهر مدیر کل و اکثریت اعضاء تشکیل شد.

در ابتدای این جلسه کاردان مسئول این مرکز ضمن تقدیر از مساعدت‌های مدیر کل زندان‌های استان بوشهر در اختصاص مکان و خریداری تجهیزات مورد نیاز به بیان اقدامات انجام شده در جهت راه‌اندازی مرکز مراقبت‌های الکترونیک و مشکلات و موانع پیش رو پرداخت.

در ادامه طباطبایی مهر مدیرکل زندان‌های استان بوشهر با اشاره به مزایای اجرای طرح مراقبت مددجویان از طریق پابندهای الکترونیکی برای زندانیان و خانواده آنها گفت: اجرای صحیح طرح حبس الکترونیکی کاهش چشمگیری در آسیب زندانیان و خانواده آنها دارد.

وی همچنین خواستار اهتمام جدی مددکاران زندان‌ها در اطلاع‌رسانی و ترغیب مددجویان به بهره‌گیری از این طریق قانونی و همچنین برگزاری منظم جلسات کارگروه تا اجرای کامل طرح و مرتفع شدن مشکلات تاکید کرد.

در ادامه حاضرین دیدگاه‌ها، مسائل و نظرات خود در این حوزه را بیان نموده و راهکارهایی برای اجرای هر چه بهتر این طرح پیشنهاد دادند.