شناسه : 868
دوشنبه 18 آذر 1398 ساعت 16:05 2019-12-9 16:05:46
خبرگزاری  و  سایت‌های خبری  10 خبر مهم نشست خبری حسن روحانی نیا  را پوشش خبری  دادند.
خبرگزاری و سایت‌های خبری 10 خبر مهم نشست خبری حسن روحانی نیا را پوشش خبری دادند.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی،  نخستین نشست خبری حسن روحانی نیا ساعت 11 روز دوشنبه  با حضور خبرنگاران در طبقه چهارم ساختمان خیابان عبادی برگزار شد که خروجی این نشست در سایت‌های خبری ، خبرگزاری ها و روزنامه ها منتشر شد.

*https://www.mehrnews.com/news/4792983

 

*https://www.farsnews.com/news/13980918000424

 

*https://defapress.ir/fa/news/373473/

 

*https://www.tasnimnews.com/fa/news/2156482/

 

*https://www.mizanonline.com/fa/news/575296/

 

*https://www.irna.ir/news/83587232/

 

*https://www.isna.ir/news/98091813150

 

*https://ana.ir/fa/news/39/449384

 

*https://www.yjc.ir/fa/news/716629

 

*http://www.khabareiran.ir/news/43563