شناسه : 830
چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 20:07 2019-8-21 20:07:59
 اطلاعیه شماره 7

 

مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

با سلام و احترام

بدینوسیله انصراف جناب آقای محمد عظیمیان از کاندیداتوری انتخابات میان دوره‌ای کانون، اعلام می گردد.

ضمنا به طور موکد، موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

1.پایان زمان تبلیغات انتخابات، ساعت 24 امروز چهارشنبه مورخ 98/05/30 اعلام می گردد.

2.انتخابات، روز جمعه مورخ 98/06/01  از ساعت 8 لغایت 16 از طریق خط اختصاصی کانون به شماره 50002210004117 برگزار می‌شود.

3.مدیران محترم دفاتر، صرفاً کد یک نفر از کاندیداهای مورد نظر را منطبق با جدول ذیل را به شماره فوق پیامک نمایند.

تذکر: آرای اخذ شده با بیش از یک کد، باطل اعلام می‌گردد.

نام و نام خانوادگی

عکسکد داوطلب
محمد مهدی پاکدل1
اصغر دهقان منشادی2
محمدرضا سلطانی3
علیرضا سلیمی نائینی4
مهرداد غفوری فرد

5

 

 

هیات اجرایی انتخابات میاندوره‌ای

کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی