شناسه : 822
دوشنبه 28 مرداد 1398 ساعت 13:14 2019-8-19 13:14:11

باسمه تعالی

«اطلاعیه شماره 6»

 

 مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضائی سراسر کشور

 

نظر به اتمام زمان تبلیغات کاندیداهای محترم در تاریخ 98/5/30 یادآور می‌گردد انتخابات، روز جمعه مورخ 98/6/1 از ساعت 8 لغایت 16 از طریق خط اختصاصی کانون به شماره 50002210004117 برگزار می‌شود.

خواهشمند است صرفاً کُد یک نفر از کاندیدای مورد نظر را به شماره فوق، پیامک فرمائید.

نام و نام خانوادکی

عکس

کد داوطلب

محمد مهدی پاکدل

1

اصغر دهقان منشادی

2

محمدرضا سلطانی

3

علیرضا سلیمی نایینی

4

محمد عظیمیان

5

مهرداد غفوری فرد

6

 

هیأت اجرایی انتخابات میان­دوره­‌ای

کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی