کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

تنظیم کنندگان و پیشنهاد دهندگان ماده 655 آیین دادرسی کیفری (در بخش الکترونیک) و خصوصا تبصره دوم آن، نیک می دانستند که صدور حکم برای تشکیل و تاسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور، صرفا مبتنی بر "کن فیکون" نیست و بداهتا تشکیل و تاسیس این دفاتر، نیازمند لوازمی در قبل و در حین و در پس از تاسیس آن­هاست، از این قبیل لوازم و ضرورت ها، به تاسیس نهادی برای هماهنگی این دفاتر در پهنه کشور بود که این ضرورت در تبصره دوم ذیل ماده، به روشنی اجابت گردید و به تشکیل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اشاره شد. این حکم، حکمی بود که می­ توانست نهادی را به عنوان ستاد یا مقر یا مرکز هدایت و هماهنگی دفاتر ایجاد کند و پیشاپیش از هرگونه پراکندگی و چندگانگی عملکرد دفاتر جلوگیری نماید. مع الوصف، کانون به استناد ماده قانونی مذکور، تشکیل و با تصویب اساسنامه آن از سوی ریاست محترم قوه قضائیه و به ثبت رسیدن اساسنامه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری، به لحاظ حقوقی تاسیس گردید.

بر اساس اساسنامه کانون، این نهاد توسط هیات مدیره­ای مرکب از مدیران انتخابی و انتصابی اداره می­گردد. از پنج نفر عضو هیات مدیره، دو نفر ایشان از میان مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور و به موجب انتخاباتی که هر سه سال یکبار برگزار می گردد، انتخاب می شوند و سه نفر از ایشان، قاضی یا مدیر منصوب از سوی قوه قضائیه (ریاست مرکز آمار و فناوری اطلاعات) می­باشند. این هیات مدیره­ی تلفیقی، براساس مشاورت های تفصیلی با صاحبنظران و بر مبنای منطق مدیریت مشارکتی و سبک حاکمیتی- صنفی تشکیل گردید و بحمدالله در دوره فعالیت خود، منشا آثار مثبت نیز بوده است.

پس از تشکیل و استقرار کانون، بخش تصمیم ساز و فکری کانون، در قالب "کمیسیون های کانون"، تشکیل و عینیت یافت. با ملاحظه ضرورت های موجود، چهار کمیسیون در کانون با عنوان های کمیسیون آموزش، پژوهش و فرهنگی، کمیسیون حقوقی و معاضدت قضایی، کمیسیون عمومی، پشتیبانی و رفاهی و کمیسیون طرح و برنامه تشکیل و مسئولیت هر یک از کمیسیون ها به یکی از اعضای هیات مدیره سپرده شد. اعضای این چهار کمیسیون، از میان مدیران محترم دفاتر خدمات قضایی تهران و با ملاحظه سوابق و توانمندی هریک از ایشان تعیین گردیده و از سوی ریاست محترم کانون برای ایشان ابلاغ صادر گردید. کمیسیون­ها در دوره فعالیت خود، به عنوان بازوی مشورتی هیئت مدیره، منشا آثار و تصمیمات  ارزشمندی گردیدند.

در بخش اجرایی نیز، با انتصاب معاون اجرایی کانون، منویات و تصمیمات هیات مدیره، با ارجاع به این معاونت، پیگیری و عملیاتی گردید و در این راستا، اقدامات قابل توجهی از سوی هیات مدیره از قبیل راه اندازی سایت کانون، برگزاری دو همایش سراسری با حضور مدیران دفاتر سراسر کشور در تهران و مشهد، برنامه ریزی و انجام بازدیدهای دوره­ای و موردی از دفاتر، تدوین آیین نامه ها و ضوابط مربوط به امور داخلی کانون و نظامنامه مربوطه و شیوه نامه بازرسی و امثال آن، راه اندازی هیات­های انتظامی بدوی و تجدید نظر و تدوین آیین نامه مربوط به آن، خرید ساختمان پنج طبقه نوساز در منطقه مرغوب از خیابان شهید مطهری جهت استقرار کانون، تجهیز و آماده سازی ساختمان، تدوین بسته فرهنگی دفاتر، تدوین منشور اخلاقی دفاتر، اقدامات مربوط به توسعه صلاحیت دفاتر با هماهنگی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، تدوین مجله کانون و کتابچه قانون های مرتبط با دادرسی الکترونیک، تدوین آیین نامه مالی و معاملاتی کانون، برگزاری دوره های آموزشی متعدد و متنوع برای مدیران و کارکنان دفاتر، تغییر کاربری ساختمان محل استقرار کانون از مسکونی به اداری با نازلترین هزینه ممکن، انجام امور مالیاتی کانون و ارائه مشاوره مالیاتی به دفاتر، راه اندازی اتوماسیون کانون و بسیاری امور دیگر بحمدالله در مدت کوتاه از مسئولیت هیات مدیره و با توفیقات الهی به انجام رسیده است.