شناسه : 772
چهارشنبه 9 مرداد 1398 ساعت 06:50 2019-7-31 06:50:57

طرح‌علمی-پژوهشی سنجش و پایش عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با حضور سرپرست پژوهشکده آمار و فناروی اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه درکانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بررسی شد.

در این جلسه، علی اصغر هدایتی مدیر عامل کانون ضمن تاکید بر ضرورت انجام طرح‌های علمی‌-‌پژوهشی، بهترین مسیر جهت دستیابی آسان، سهل الوصول و زودبازده در اقدامات علمی و فناورانه را استفاده از یافته‌های پژوهشی و مطالعاتی دانست.

هدایتی افزود: سیاست ما در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، حرکت بر مدار علمی درمسیر توسعه کمی و کیفی خدمات الکترونیک قضایی در کشور می‌باشد و بی شک، طرح‌های از این دست مورد استقبال کانون می‌باشد. وی افزود، از ویژگی‌ها و نقاط قوت طرح علمی پژوهشی سنجش و پایش عملکرد دفاترخدمات الکترونیک قضایی، آگاهی از دیدگاه شهروندان محترم نسبت به کمیت و کیفیت خدمات در حال ارائه توسط دفاتر در سراسر کشور می باشد.

در ادامه، محمدرضا هراتی نیک "سرپرست پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضائیه" ضمن ارائه توضیحات لازم در خصوص این طرح و ضرورت عملیاتی شدن آن، از همکاری صمیمانه کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تشکر نمود. گفتنی است، طرح سنجش و ارزیابی عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی حاصل سفارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است که توسط دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه تهران در قالب طراحی و ارائه مدل شخصی‌سازی شده ارزیابی عملکرد دفاتر و سامانه سخا صورت پذیرفته است.