شناسه : 765
سه شنبه 1 مرداد 1398 ساعت 18:03 2019-7-23 18:03:02

بسمه تعالی

« اطلاعیه شماره 1»

 

بدینوسیله نظر به ابلاغ صادره از سوی رییس محترم هیأت نظارت بر انتخابات میاندوره‌ای کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، به اطلاع کلیه مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور می­رساند؛ با عنایت به تقاضای کناره­‌گیری یکی از نمایندگان دفاتر از عضویت در هیأت مدیره کانون و ضرورت برگزاری انتخابات میاندوره‌­ای هیأت مدیره، مستنداً به ماده «7» دستورالعمل برگزاری انتخابات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بدینوسیله موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

1- زمان برگزاری انتخابات، روز جمعه اول شهریور ماه نود و هشت و به صورت الکترونیکی می باشد.

2- مستنداً به ماده «6» دستورالعمل، عضویت داوطلبین در هیأت مدیره باید واجد شرایط ذیل باشند:

الف) اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام

ب) اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران، ولایت فقیه و قانون اساسی

ج) اشتغال به شغل مدیریت دفتر خدمات

د) حداقل دو سال سابقه مدیریت دفتر خدمات

ه) نداشتن پیشینه و محکومیت مؤثر کیفری در دوره مدیریت

و) نداشتن محکومیت انتظامی

ز) داشتن حسن شهرت

ح) عدم اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان

تبصره: احراز شرایط مذکور بر عهده هیأت نظارت است.

3- جهت اطلاع مدیران محترم دفاتر، متن ماده «7» دستورالعمل مذکور که بیانگر نحوه­ برگزاری انتخابات می­باشد، ذیلاً ارائه می گردد:

« هیأت نظارت حداقل یک ماه قبل از روز انتخابات، آگهی مشتمل بر زمان انتخابات، شرایط داوطلبان، روش برگزاری انتخابات و سایر موارد را به هیأت اجرایی جهت درج در سایت کانون ابلاغ می‌نماید سپس داوطلبان می­توانند ظرف مدت یک هفته برای ثبت نام در سایت کانون اقدام نمایند. هیأت نظارت باید شرایط داوطلبان را احراز و ظرف یک هفته از انقضای مهلت ثبت نام، اسامی را به هیأت اجرایی جهت درج در سایت کانون ابلاغ نماید. داوطلبان ظرف دو روز می­توانند اعتراض خود را به نتایج اعلامی ثبت نام‌­ها از طریق سایت کانون اعلام نمایند و هیأت نظارت موظف است ظرف مدت 5 روز اعتراضات را بررسی و اعلام نظر نماید. تصمیمات هیأت نظارت با رأی اکثریت اعضا اتخاذ می شود.»

لذا لازم است مدیران محترمی که قصد داوطلب شدن در انتخابات را دارند، ظرف مدت یک هفته از یوم جاری نسبت به ثبت نام در محل مشخص شده در همین سایت اقدام نمایند.

 

هیأت اجرایی انتخابات میاندوره­‌ای

کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

 

لینک ثبت نام: 

http://kdke.ir/fa/node/767