شناسه : 754
يكشنبه 23 تير 1398 ساعت 15:59 2019-7-14 15:59:20

در هفته ای که گذشت در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جلسه ای با مشاوران حقوقی و  کاربران مرکز تماس برگزار شد. در این نشست، آقای دکتر محمد مداح با اذعان به اهمیت موضوع و اراده مجموعه و هیئت مدیره کانون دال بر ارایه خدمت از طریق مرکز تماس به  طرح مسایل نظام مشاوره تلفنی و بیان ایده های خود در جهت رونق مرکز تماس و فعالیت های بیشتر آن پرداختند. 

در ادامه این هم اندیشی، به موضوعات مهم و کلیدی چون: توسعه خدمات مشاوره ای، ضرورت تقویت امر اطلاع رسانی و تبلیغات در دفاتر و دادگستری ها اشاره شد.