شناسه : 751
يكشنبه 23 تير 1398 ساعت 07:48 2019-7-14 07:48:07
نگاه ویژه هیات مدیره کانون به مقوله آموزش و بیمه تکمیلی مدیران دفاتر نشست اخیر هیات مدیره کانون با حضور ریاست موسسه آموزش عالی علمی کاربردی شهید قدوسی قوه قضاییه برگزار شد. نظر به ارائه خدمات بهتر به دفاتر در سراسر کشور، هیات مدیره کانون در حوزه آموزش بدو و ضمن خدمت به مدیران و کارکنان حقوقی و فنی دفاتر سراسر کشور به بحث و بررسی با آقای دکتر محمدرضا زندی پرداخت.
در این جلسه، در خصوص ابعاد موضوع و نحوه همکاری جهت تدوین و اجرای دوره های آموزشی به صورت حضوری و مجازی، تبادل نظر لازم صورت پذیرفت. ضمناً به منظور توسعه خدمات رفاهی توسط کانون، در خصوص بیمه تکمیلی مدیران دفاتر نیز، راهکارهای مختلف مطرح و تصمیم لازم، اتخاذ گردید و به زودی در خصوص چگونگی انجام این مهم از طریق سایت و کانال رسمی کانون، اطلاع رسانی لازم صورت می پذیرد. 
 
روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی