شناسه : 733
سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ساعت 11:44 2019-4-23 11:44:27
 
به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دکتر محمود عباسی معاون وزیر دادگستری و دکتر سید ضیاء هاشمی مدیرعامل خبرگزاری ایرنا، از کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بازدید کرده و طی جلسه‌ای با محمدرضا دشتی اردکانی رئیس هیات مدیره  و علی اصغر هدایتی مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به گفت‌وگو پرداختند.
در این جلسه، اهداف، چشم انداز و مهمترین اقدامات صورت گرفته از سوی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تشریح گردید و معاون وزیر دادگستری و مدیرعامل خبرگزاری ایرنا نیز نقطه نظرات خود را جهت تقویت مناسبات فی مابین  بیان نمودند.

آلبوم تصاویر