شناسه : 731
سه شنبه 3 ارديبهشت 1398 ساعت 10:25 2019-4-23 10:25:02

رييس هيات مديره كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايی تاكيد كرد: لزوم تكريم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي؛ پيگيريهای مستمر و نظارت قوي بر دفاتر همچون گذشته ادامه يابد.

به گزارش روابط عمومی كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضاييه، نشست مشترك اعضای هیات مدیره کانون با مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در محل دادگستری کل استان خراسان رضوی برگزار شد.

 دكتر دشتی اردكانی رييس هيات مديره كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايی از ارائه پيشنهادات و پيگيری امور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان خراسان رضوي تقدیر و تشكر نمود و فناوري اطلاعات استان خراسان رضوي را يكي از همراه‌ترين و همگام‌ترين معاونت هاي دادگستريهاي سطح کشور معرفي كرد. وي ضمن تاكيد بر حفظ حرمت و تكريم ارباب رجوع در دفاتر خدمات الكترونيك، خواستار پيگيريهاي مستمر و نظارت قوي بر دفاتر همچون گذشته در اين استان شد.

در این جلسه دکتر تدین سرپرست اداره كل خدمات الكترونيك قضايي نیز ضمن پاسخ به سوالات حاضرین، هدف از ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را رضایت و راحتی کار مردم در امور قضایی دانست و بیان نمود که این مهم از طریق افتتاح دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در سطح کشور محقق شده است.

مهندس ثابتی معاون آمار و فناوري اطلاعات دادگستري استان خراسان رضوي نيز در اين جلسه مختصری از عملكرد و نحوه پيگيري هاي دادگستري استان را تشريح كرد و معاونت هاي آمار و فناوري اطلاعات دادگستري استانها را ابزار كار و بازوي اجرائي عمليات كانون در سطح كشور دانست. وي تقويت فناوري دادگستری استانها را کمک به پیشبرد اهداف حاکمیت الکترونیک در سطح قوه قضائیه که در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ظهور نموده است، عنوان كرد. مهندس ثابتی، نظارت و پاسخگويي به مشكلات مدیران دفاتر حتی خارج از وقت اداری توسط كارشناسان و پيگيري هاي مكرر جهت رفع نواقص و برگزاری جلسات آموزشی و هم‌اندیشی را علت اصلي موفقيت عملكرد دفاتر خدمات الكترونيك در سطح استان خراسان رضوي معرفي كرد. وی افزود: با توجه به فرآیند طولانی ثبت نام، افتتاح و راه اندازی، پیگیری، نظارت و آموزش دفاتر، تغيير تشكيلات سازماني فناوري اطلاعات استانها و افزودن"مديريت خدمات الكترونيك" به چارت سازمانی، لازمه توسعه خدمات الكترونيكي در سطح قوه قضائيه است.

كاهش فرآيند رسيدگي به تخلفات مديران دفاتر خدمات الكترونيك، تهيه و ارسال آئين نامه هاي مربوط به تخلفات دفاتر، ايجاد ارتباط الكترونيك و اتوماسيون بين كانون و معاونت هاي فناوري دادگستري هاي كشور، ارسال رونوشت بخشنامه ها و دستورالعمل‌هاي كانون به معاونت ها، سطح بندي دفاتر در خصوص ارائه خدمات پرديس قضائي، تهيه لباس فرم براي كاركنان دفاتر، كاهش فاصله دفاتر به زير500 متر در شهرستان‌ها، تبليغات وسيع تلوزيوني و شهري و روزنامه هاي استاني و استانداردسازي حقوق كارمندان دفاتر از ديگر پيشنهادات معاونت آمار وفناوري اطلاعات دادگستري استان خراسان رضوي جهت محقق شدن اهداف دولت الکترونیکی قوه قضائیه بود.

آلبوم تصاویر