شناسه : 728
سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 11:00 2019-3-5 11:00:34
 
به همت واحد آموزش کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کارگاه آموزشی با عنوان نحوه ثبت دعاوی اعتراضی/ طاری 16 اسفندماه سال جاری در استان قم برگزار می‌شود.
در این کارگاه، نحوه ثبت دعاوی اعتراضی/ طاری توسط اساتید، آقایان علی شجاعی و مجید ترابی  به مدت یک روز در تاریخ  ۱۶ اسفندماه سال جاری در استان قم  تدریس می گردد.