شناسه : 722
چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 10:05 2019-2-13 10:05:30

 

 

 

 

 

قابل توجه مدیران محترم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

به منظور امکان مشارکت مدیران واجد صلاحیت در اداره بخش های مختلف کانون از قبیل پذیرش سمت مدیرعاملی کانون، عضویت در هیات بدوی انتظامی و عضویت در کمیسیون ها، از مدیران محترمی که توانایی و تمایل به مشارکت و پذیرش مسئولیت در این بخش ها را دارند دعوت می نماید ضمن ارسال سوابق خود به پست الکترونیک info@kdke.ir مراتب آمادگی خود را اعلام نمایند.