شناسه : 720
شنبه 6 بهمن 1397 ساعت 16:16 2019-1-26 16:16:59

    صبح امروز در دیداری صمیمی، علی اصغر هدایتی مدیر عامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با سعید معدن­کن قائم مقام شبکه تلویزیونی پنج سیما درباره تمرکز کانون بر توسعه همکاری های متقابل رسانه ای گفتگو کردند.

در این دیدار بر نقش آگاهی بخشی از طریق رسانه بر مردم و نیز آموزش های مستقیم تأکید و بر نقش نظارتی، هدایتی و حمایتی کانون نسبت به دفاتر در سراسر کشور تصریح شد.

معدن­کن در خصوص تسریع در انجام همکاری های فی­مابین گفت: ما بازوی رسانه ای برای مجموعه های خدمت محور هستیم و اهتمام ما انتقال درست اطلاعات و آگاهی به مردم است.

در پایان این دیدار صمیمی بر همدلی و همکاری در تولید محتوای ناب و فاخر در حوزه عدالت قضایی و خدمات الکترونیک قضایی تأکید شد.