شناسه : 718
شنبه 29 دى 1397 ساعت 14:12 2019-1-19 14:12:35

طی حکمی از جانب دکتر حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، آقای دکتر علی اصغر تدین به عنوان عضو هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منصوب شدند. لازم به ذکر است آقای دکتر علی اصغر تدین، همچنین سرپرستی اداره کل خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را بر عهده دارند.