شناسه : 717
شنبه 29 دى 1397 ساعت 12:55 2019-1-19 12:55:58

 

دکتر حمید شهریاری معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات، طی حکمی آقای علی اصغر هدایتی را به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی منصوب کرد.

در بخشی از حکم انتصاب آقای هدایتی بر اجرای مصوبات هیأت مدیره و نظارت بر حسن اجرای امور در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید و بر بررسی و پی­گیری شکایات و تخلفات و هم­چنین بازرسی دوره­ای و تهیه گزارش از عملکرد آنها تصریح شده است.

آلبوم تصاویر