شناسه : 704
دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 13:27 2018-10-8 13:27:30
 امکان دسترسی به اتوماسیون اداری کانون در هرنقطه ای از کشورو جهان فراهم شد.
مدیر واحد فناوری و اطلاعات کانون خبر داد:

امکان دسترسی به اتوماسیون اداری کانون در هرنقطه از کشور

امکان دسترسی به اتوماسیون اداری کانون در هرنقطه ای از کشورو جهان فراهم شد.
اتوماسیون رسمی کانون به نشانی www.auto-kdke.ir ثبت و به تائید رسید. 
به گزارش روابط عمومی ، مدیر واحد فناوری و اطلاعات کانون دراین باره گفت: با راه اندازی اتوماسیون اداری، امکان دسترسی اعضای هیات مدیره و کارمندان کانون به آن در هرنقطه ای از کشور و جهان فراهم شد و از این پس تمامی مکاتبات اداری درون سازمانی و برون سازمانی از طریق این اتوماسیون انجام می شود. 
احسان کریم زاده افزود: در این سامانه، امضای الکترونیک با امنیت بالا تعریف شده است. همچنین بزودی دسترسی مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به اتوماسیون رسمی کانون ایجاد خواهد شد. 
وی تصریح کرد: حفظ محیط زیست و عدم استفاده از نامه کاغذی ، افزایش سرعت و دقت در مکاتبات اداری و کاهش هزینه های جاری از امتیازات استفاده از اتوماسیون اداری است.
 

آلبوم تصاویر