شناسه : 703
دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 10:13 2018-10-8 10:13:54
مسئول واحد نظارت و بازرسی کانون و دکتر علی رشیدی معاون انفورماتیک دادگستری استان کردستان از ۳ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر سنندج بازدید کردند.
مسئول واحد نظارت و بازرسی کانون و دکتر علی رشیدی معاون انفورماتیک دادگستری استان کردستان از ۳ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در شهر سنندج بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی؛ بشیری مسئول واحد نظارت و بازرسی کانون درباره این بازدید اظهار داشت:کردستان جزو ۶ استانی است که طرح بازرسی از دفاتر آن به صورت پایلوت توسط کانون در حال اجراست.
عضو قضایی هیات مدیره کانون افزود: دفاتر سه گانه شهر سنندج توسط بازرسان معاونت آمار و انفورماتیک دادگستری استان کردستان مورد بازرسی قرار گرفته بود و چک لیست های این بازرسی نیز تهیه شده بود که جهت تصمیمات مقتضی به کانون ارسال شد.
 
دکتر بشیری تصریح کرد: بازدید ما به منظور بازرسی انجام نشد بلکه صرفا دیداری با مدیران و کارکنان دفاتر سنندج داشتیم و در این دیدار صمیمانه تاکید موکدی بر رفع نقاط ضعفی شد که احیانا از دید بازرسان در هفته گذشته پنهان مانده بود.
 
دکتر بشیری خاطرنشان کرد:  در یک فضای دوستانه و صمیمی پای درددل مدیران دفاتر سنندج نشستیم و نظرات، پیشنهادات و انتقادات شان را شنیدیم.
همچنین فرصتی پیش آمد که با کارکنان این دفاتر هم گفتگویی داشته باشیم. 
 
مسئول واحد نظارت و بازرسی کانون بیان کرد: براساس مستندات و اذعان کارکنان و کاربران شاغل در این دفاتر استخدام این افراد و پرداخت حقوق و مزایای شان طبق قانون کار انجام می شود که با تعریف اضافه کاری و یک سری آیتم های تشویقی، میزان حقوق کاربران دفاتر به رقم نسبتا خوبی رسیده است.
 
وی گفت: ما در هیات مدیره کانون معتقدیم کاربران نقش پیشانی دفاتر را دارند و میزان دریافتی آنان در خوش رویی و خوش خلقی آنان و بالطبع بازدهی دفاتر خ.ا.ق موثر است.
 

آلبوم تصاویر