شناسه : 698
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 12:09 2018-10-3 12:09:50

 

اولین جلسه توجیهی بازرسان کانون خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد. گزارش تصویری این جلسه را در ادامه مشاهده فرمایید: