دفتر خدمات الکترونیک شماره : 96308002

مدیر دفتر: 

شکوفه سادات سلیمان زاده

تلفن دفتر: 
34258948
استان: 
بوشهر
شهر: 
برازجان
آدرس: 
فلکه بیمارستان( 17 شهریور)- جنب آزمایشگاه پاستور

اضافه کردن دیدگاه جدید