شناسه : 1149
يكشنبه 16 آذر 1399 ساعت 19:30 2020-12-6 19:30:35
رییس هیات نظارت برانتخابات کانون دفاترخدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: سومین دوره انتخابات هیات مدیره کانون که از ساعت 8 صبح امروز یکشنبه 16 آذر ماه آغاز شده بود به پایان رسید.

محسن محدث با بیان این مطلب اظهارداشت: با پایان مهلت قانونی ، جلسه هیأت نظارت بر انتخابات هیأت مدیره کانون خدمات الکترونیک قضایی با حضور آقایان بشیری ، نجم آبادی ، میرزاپور و سلیمی تشکیل و نسبت به اخذ نتیجه از (سامانه) اقدام شد.

وی افزود: در این دوره از انتخابات تعداد مدیران شرکت کننده 720 نفر ، تعداد آرای ماخوذه 1308 رای و تعداد آرای ممتنع نیز 24 رای بود.

محسن محدث در ادامه تصریح کرد: پس از مشاهده نتیجه و شور هیأت نظارت، نتیجه و صحت انتخابات به اتفاق آراء مورد تأیید اعضاء قرار گرفت.

به گفته وی همچنین در راستای تبصره ذیل ماده 12 دستورالعمل انتخابات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی چنانچه معترضی به انتخابات وجود داشته باشد، حداکثر ظرف 3 روز از اعلام اسامی می تواند اعتراض خود را مستدلاً از طریق سایت به هیأت نظارت ارائه نماید.

وی اظهارداشت: با پایان کار شمارش آراء نتایج انتخابات به شرح ذیل شمارش و ثبت گردید.

ردیف

نام و نام خانوادگی

تعداد آراء

1

آقای حسن روحانی نیا

434 رأی

2

آقای محمدرضا سلطانی

221 رأی

3

آقای قاسمعلی توسلی

218 رأی

4

آقای علیرضا ایمانی

176 رأی

5

آقای حسن بوچانی

78 رأی

6

آقای بهروز رشیدی

63 رأی

7

آقای عثمان قادرزاده

63 رأی

8

آقای مهدی بهرامی

21 رأی

9

آقای برات محمد ایجادی

10 رأی