شناسه : 1125
سه شنبه 20 آبان 1399 ساعت 14:18 2020-11-10 14:18:37

رییس هیات نظارت برانتخابات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد: اسامی واجدین شرایط شرکت درانتخابات هیات مدیره این کانون در هفته جاری اعلام خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محسن محدث با بیان این مطلب افزود: در اجرای ماده ۳ دستورالعمل انتخابات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در مهلت مقرر هیات نظارت بر انتخابات هیات مدیره، با حضور اعضا تشکیل جلسه داده و پس از بررسی صلاحیت های مندرج در ماده ۶ دستورالعمل مزبور، اسامی افراد احراز صلاحیت شده جهت شرکت در انتخابات را اعلام نمود.

وی اظهارداشت: افرادی که بر اساس موارد مندرج در ماده ۶ دستورالعمل انتخابات، احراز صلاحیت نشده اند نیز تا پایان وقت اداری 21 آبان ماه جاری مهلت دارند مراتب اعتراض خود را به هیات نظارت بر انتخابات، اعلام نمایند.

محسن محدث تاکید کرد: این افراد باید برای ثبت اعتراض وارد پنل کاربری خود در سامانه انتخابات شده و طبق اطلاعیه صادره اقدام نمایند. 

رییس هیات نظارت برانتخابات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در پایان اظهارداشت: اسامی نهایی افراد احراز صلاحیت شده به منظور شرکت در انتخابات در روز یکشنبه 25 آبان ماه بصورت رسمی اعلام خواهد شد.