شناسه : 1073
سه شنبه 25 شهريور 1399 ساعت 17:30 2020-9-15 17:30:18
دومین مرحله آموزش مجازی مدیران دفاتر کانون خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.
دومین مرحله آموزش مجازی مدیران دفاتر کانون خدمات الکترونیک قضایی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون، در این دوره ی آموزشی که با حضور 312 نفر از مدیران برگزار شد دکتر علی اصغر تدین در خصوص آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات دفاتر به تدریس این دروس پرداخت.

بنابراین گزارش سومین مرحله از دوره های آموزش مجازی مدیران دفاتر امروز 25 شهریور ماه با موضوع "آشنایی با مراجع قضایی و صلاحیت آنها" با حضور دکتر مومنی برگزار خواهد شد.

شایان ذکر است دکتر علی اصغر تدین از سال 68 پس از حضور در دانشکده علوم قضایی، وارد دادگستری قوه قضاییه شد.

طی سال های خدمت مدیریتی ، ایشان به عنوان معاون قضایی، رئیس دادگستری شهرستان هشتگرد، سرپرست مجتمع قضایی تهران، دادیار دادستان انتظامی و اداره کل خدمات قضایی مشغول فعالیت بودند.

دکتر تدین طی تمام دوره های خدمت به دنبال نوع آوری بوده و در طول مدت خدمت ایشان، طرح نوبت دهی الکترونیک در مجتمع قضایی عدالت راه اندازی شد