دفتر خدمات الکترونیک شماره : 95309002

مدیر دفتر: 

اصغر صالحی ابرقویی

تلفن دفتر: 
038-33346028
استان: 
چهار محال و بختیاری
شهر: 
شهرکرد
آدرس: 
بلوار حافظ - بعد از اداره ثبت احوال -جنب خیابان ورزش -روبروی بانک رفاه کارگران

اضافه کردن دیدگاه جدید