دفتر خدمات الکترونیک شماره : 93320002

مدیر دفتر: 

فرهاد عزیز

تلفن دفتر: 
087-32234319 -087-33289246
شماره فکس: 
087-32289248
استان: 
کردستان
شهر: 
سنندج
آدرس: 
خیابان مولوی - کوچه طلوع - ساختمان دایان - طبقه سوم - واحد 12

اضافه کردن دیدگاه جدید