دفتر خدمات الکترونیک شماره : 93320001

مدیر دفتر: 

بهرام عبدالملکی

تلفن دفتر: 
087-33624550 - 087-33669936
استان: 
کردستان
شهر: 
سنندج
آدرس: 
انتهای خیابان شریف آباد- جنب کلینیک آرا- ابتدای کوچه زینب

اضافه کردن دیدگاه جدید