دفتر خدمات الکترونیک شماره : 93312002

مدیر دفتر: 

محمد جعفری

تلفن دفتر: 
058-32234644 - 058-32246293
شماره فکس: 
058-32728078
استان: 
خراسان شمالی
شهر: 
بجنورد
آدرس: 
خيابان امام خميني غربی - سه راه زایشگاه پلاک 7

اضافه کردن دیدگاه جدید