دفتر خدمات الکترونیک شماره : 93309001

مدیر دفتر: 

ابوالقاسم رئیسی نافچی

تلفن دفتر: 
038-33352650
شماره فکس: 
03833352940
استان: 
چهار محال و بختیاری
شهر: 
شهرکرد
آدرس: 
خیابان آیت اله کاشانی- خیابان شهید رجایی -مقابل ساختمان شعله

اضافه کردن دیدگاه جدید