دفتر خدمات الکترونیک شماره : 93306005

مدیر دفتر: 

سیدعلیرضا هاشمی زاده کهنی

تلفن دفتر: 
026-33535370
شماره فکس: 
026-33525902
استان: 
البرز
شهر: 
کرج
آدرس: 
چهل پنج متری گلشهر-چهارراه گلزار- روبروی بانک ملت- ساختمان گلزار- بلوک 1 واحد 1

اضافه کردن دیدگاه جدید