شناسه : 335
دوشنبه 13 شهريور 1396 ساعت 12:01 2017-9-4 12:01:07

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیرو بررسی های صورت گرفته در هیات نظارت بر انتخابات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در مورخ 1396/6/13 و با توجه به برگزاری انتخابات کانون در تاریخ 1396/6/12 و همچنین مطابق با ماده 12 دستورالعمل انتخابات هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نتایج شمارش آراء و پذیرفته شدگان مقدماتی به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل اعلام می گردد:

ردیف

نام

نام خانوادگی

شماره ملی

شماره دفتر

تعداد رأی

1

هابیل

ابراهیمی

1672323061

94301055

11

2

علی اصغر

ایمانی

0381556761

93319004

2

3

محمدرضا

دشتی اردکانی

4449246731

93301020

126

4

حسن

روحانی نیا

4280520259

92301001

97

5

سالار

قاسمی

0035824026

93306006

6

6

رحمت اله

قنبری شیخ شبانی

1291018931

93305004

6

7

مسعود

مسعودی نیا

0056633149

93321001

2

 

در صورتی که داوطلبان نسبت به نتایج اعلام شده اعتراض دارند، مطابق با تبصره 2 ماده 12 دستورالعمل انتخابات هیات مدیره کانون، عرض سه روز از تاریخ 1396/6/13 لغایت 1396/6/15 نسبت به اعلام اعتراض خود و درج آن در پورتال کانون اقدام نمایند.