شناسه : 324
دوشنبه 12 خرداد 1399 ساعت 13:21 2020-6-1 13:21:42

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تعرفه جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای سال 1399 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه اعمال تعرفه های جدید لازم الاجرا می باشد.