شناسه : 324
پنجشنبه 12 مرداد 1396 ساعت 17:21 2017-8-3 17:21:42

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تعرفه جدید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای سال 1396 توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ابلاغ شد. طبق این ابلاغیه اعمال تعرفه های جدید از تاریخ 1396/5/8 لازم الاجرا می باشد.