شناسه : 143
سه شنبه 30 خرداد 1396 ساعت 11:29 2017-6-20 11:29:33

دیدگاه ها

باسلام پیشنهاد میشود دادخواستیکه بوسیله زندانی تنظیم میشودوبه مهر وامضای رییس زندان تقدیم میگردد دردفاتر خدمات قضایی ثبت ودادخواست اصلی نیز ضمن اسکن وارسال به محاکم توسط دفتر ظبطوبایگانی گردد. سپاس

اضافه کردن دیدگاه جدید