شناسه : 128
شنبه 10 خرداد 1399 ساعت 09:22 2020-5-30 09:22:25

- پاسخ به سؤالات حقوقی مدیران دفاتر خدمات قضایی در راستای مأموریت محوله

- اعضای کمیسیون حداقل پنج نفر و حداکثر نه نفر می باشد و رسمیت جلسه با حضور حداکثر اعضاء و تصویب آراء نیز به رأی حداکثر اعضاء خواهد بود. (در مواقعی که افراد به کمیسیون دعوت می شوند و نظر مشورتی ارائه می دهند، در رأی گیری شرکت نمی کنند  و نظر آنان در آراء محاسبه نمی گردد)

- در راستای تحقق اهداف دفاتر خدمات، جلسات کمیسیون بطور مستمر و یا بنابر نیاز کانون و جهت بررسی آیین نامه اجرائی و اصلاحیه آن تشکیل می گردد. حداقل در هفته یک بار و در صورت نیاز جلسات افزایش می یابد، که تاکنون مصوبات ذیل را داشته است:

- موضوع فعالیت کمیسیون ماده ۴ دستورالعمل

- تدوین دستورالعمل نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون امور عمومی، پشیبانی و رفاهی

- بررسی و اظهار نظر در خصوص موضوع جانشینی مدیران دفاتر در زمان مرخصی

- تدوین آیین نامه مالی و معاملات کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

- مذاکرات و جلسات متعدد با مدیران پست بانک، بانک پارسیان، بانک سامان، بانک گردشگری، بانک سرمایه و بانک  مسکن در خصوص اخذ تسهیلات خرید دفتر و تامین تجهیزات و وام ضروری برای مدیران و کارکنان دفاتر

- مذاکرات و جلسات متعدد با مدیران بیمه های ایران و سامان و سرمد و سایر شرکت های بیمه برای انعقاد قرارداد بیمه جهت بهره مندی مدیران و کارکنان دفاتر

- مذاکرات و جلسات متعدد با موسسات گردشگری برای بهره مندی مدیران وکارکنان دفاتر

اضافه کردن دیدگاه جدید