شناسه : 126
شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 09:20 2017-6-10 09:20:35

اسامی اعضای کمیسیون عبارتند از:

  1. آقای سیامک رفعتی خسروشاهی، رئیس کمیسیون
  2. آقای سیامک علوی، عضو و نایب رئیس کمیسیون
  3. آقای علیرضا ایمانی، عضو کمیسیون
  4. آقای شهرام بادسار، عضو کمیسیون
  5. آقای محمد باقر بارعی، عضو کمیسیون
  6. آقای امیر حسین وحیدی، عضو کمیسیون

اضافه کردن دیدگاه جدید