شناسه : 125
شنبه 20 خرداد 1396 ساعت 09:18 2017-6-10 09:18:37

اسامی اعضای کمیسیون عبارتند از:

  1. آقای محدث، رئیس کمیسیون
  2. آقای عظیمیان، عضو کمیسیون
  3. آقای زرین کفش، عضو کمیسیون
  4. مهرانیان، عضو کمیسیون
  5. آقای ایمانی، عضو کمیسیون
  6. آقای سیامک علوی، عضو کمیسیون
  7. آقای علوی حسینی، عضو کمیسیون
  8. آقای جلیلیان، عضو کمیسیون
  9. آقای دهقان منشادی، عضو کمیسیون

اضافه کردن دیدگاه جدید