گالری

در نشست خبری دشتی اردکانی با خبرنگاران مطرح شد:

فراخوان ثبت نام 150 دفتر خدمات الکترونیک قضایی در تهران و دیگر استان های کشور

دبیر ستاد هفته خدمات الکترونیک قضایی امروز در نشست خبری با خبرنگاران ضمن برشمردن اسامی روزهای این هف...

مسئول واحد نظارت و بازرسی کانون خبر داد

بازدید از ۶ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان البرز + گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بشیری دراین باره افزود: این بازدیدها که در و...

صفحات