گالری

عکس| نشست خبری مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضائی با خبرنگاران

حسن روحانی نیا در جمع خبرنگاران درمورد آخرین وضعیت ارائه خدمات در دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و همچن...

معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شوراهای حل اختلاف میهمان هیأت مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

«ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و توسعه فناوری، تأثیر مهمی در کارآمدی قوه قضاییه و رضایتمندی ملت...

صفحات