اخبار کانون

راه اندازی واحد حقوق کانون

ارائه خدمات مشاوره حقوقی

ﺭاه اﻧﺪاﺯی هزار ﺩﻓﺘﺮ اﻟﻜﺘﺮﻭنیک ﻗﻀﺎیی ﺩﺭ کشور/ اﻳﺠﺎﺩ ﺑﻴﺶ اﺯ ۴ ﻫﺰاﺭ ﺷﻐﻞ در استان گلستان

ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﻧﻮﻥ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ اﻟﻜﺘﺮﻭنیک ﻗﻀﺎیی ﻛﺸﻮﺭ ﮔﻔﺖ: ﻫﺰاﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻗﻀﺎیی ﺩﺭ کشور، ﺩﺭ ﺁﻳﻨﺪه ﺭاه اﻧﺪاﺯی...

۲۲۸ نوع خدمت حقوقی و کیفری؛

افزایش خدمات دفاتر الکترونیک قضایی + فیلم

رئیس هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور از افزایش خدمات در این دفاتر خبر داد.

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک کشور:

مراکز الکترونیک قضایی کشور به ۱۰۰۰ دفتر افزایش خواهد یافت

گرگان- رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور گفت: تعداد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور در آی...

بازدید اعضای هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از دفاتر استان گلستان

اعضای هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در تاریخ 24/05/97 از کلیه دفاتر خدمات الکترونیک ق...

بازدید هیات مدیره کانون از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کرمانشاه

هیات مدیره کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی طی سفر دو روزه¬ای به استان کرمانشاه، ضمن بازدید از دفات...

صفحات