اخبار

بازدید از دفاتر شهر سنندج

کردستان؛ پایلوت در اجرای طرح بازرسی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی + گزارش تصویری

مسئول واحد نظارت و بازرسی کانون و دکتر علی رشیدی معاون انفورماتیک دادگستری استان کردستان از ۳ دفتر خ...

مسئول واحد نظارت و بازرسی کانون خبر داد

بازدید از ۶ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان البرز + گزارش تصویری

به گزارش روابط عمومی کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بشیری دراین باره افزود: این بازدیدها که در و...

راه اندازی واحد حقوق کانون

ارائه خدمات مشاوره حقوقی

صفحات