شناسه : 127
Saturday 10 June 2017 ساعت 09:21 2017-6-10 09:21:36

اسامی اعضای کمیسیون عبارتند از:

  1. آقای مجید اکبرپور، رئیس کمیسیون
  2. آقای علی قاسم زاده مقدم، نائب رئیس کمیسیون
  3. آقای منصور درخشنده، دبیر کمیسیون
  4. آقای عبد ایمان محقق، عضو کمیسیون
  5. آقای فریدون شریفی مقدم، عضو کمیسیون
  6. آقای غلامحسین مقدم دیزج، عضو کمیسیون