فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کد دفتر مدیر استان شهر آدرس تلفن فکس

93325001

محمد علی نیا آستانه گیلان رشت بلوار شهید انصاری-ساختمان یعقوب زاده- پلاک 258-طبقه اول واحد 2 33736398 -33721437 -013-33726495 33726495

93325002

سید محمد علی نبوتی فومنی گیلان رشت میدان لاکانی، بلوار آیت الله ضیابری، ساختمان ستاره شهر، طبقه دوم، واحد 3 33232441- 013-33225400 33614334

94325003

حسین رجبی ماتک گیلان رشت بلوار معلم- روبروی استانداری- بالای کافه سیب -ساختمان نوید -طبقه اول 013-33260377 01333250018

96325004

حسن قندور پلت کله گیلان رشت میدان زرجوب- ابتدای خیابان رسالت ( سرچشمه )- ساختمان مهرگان- طبقه سوم 01333829010 --01333855990 -- 01333853725