فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کد دفتر مدیر استان شهر آدرس تلفن فکس

93320001

بهرام عبدالملکی کردستان سنندج انتهای خیابان شریف آباد- جنب کلینیک آرا- ابتدای کوچه زینب 087-33624550 - 087-33669936

93320002

فرهاد عزیز کردستان سنندج خیابان مولوی - کوچه طلوع - ساختمان دایان - طبقه سوم - واحد 12 087-32234319 -087-33289246 087-32289248

95320003

محمد مومنی کردستان سنندج میدان آزادی-خیابان کشاورز-کوچه بانک صادرات-ساختمان آریا -طبقه دوم -واحد5 087-33242588

96320007

محمد خداویسی کردستان شهر قروه خیابان مدرس شرقی 35240607

96320004

سید صادق حسینی کردستان بیجار خیابان امیر نظام گروسی- روبروی کوچه فارابی 38236146

96320005

جمال ادب یار کردستان دهگلان چهارراه پارک لاله 35122852