فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کد دفتر مدیر استان شهر آدرس تلفن فکس

93312001

احمد شاهین فر خراسان شمالی بجنورد خيابان امام خميني شرقی - روبروی بانک ملی (اداره امور شعب) - جنب دفتر اسناد رسمی شماره 3 058-32742540 32742054

93312002

محمد جعفری خراسان شمالی بجنورد خيابان امام خميني غربی - سه راه زایشگاه پلاک 7 058-32234644 - 058-32246293 058-32728078

96312005

محمد مهدی رمضانی خراسان شمالی جاجرم خیابان شهید مصطفی خمینی- روبروی بانک ملی- دفتر اسناد رسمی 27 32273370

96312008

برات محمد ایجادی خراسان شمالی اسفراین صفی آباد- بلوار معلم- روبروی خیابان شهید رجایی- پلاک 99 37724790

96312004

غلامرضا طیبی خراسان شمالی اسفراین خیابان امام خمینی- امام خمینی 39 پلاک 70 مقابل بانک ملت 37225595

96312006

بهمن اسماعیل زاده خراسان شمالی شیروان خیابان امام خمینی- اول شهرک طالقانی- جنب مسجد امام حسن 36231523

98312003

سید حسن آل یاسین خراسان شمالی آشخانه بلوار شهید بهشتی- چهار راه بدر- انتهای خیابان بدر- پلاک 9 05832929820---05832929821