فهرست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

کد دفتر مدیر استان شهر آدرس تلفن فکس

ندارد

- خراسان جنوبی - - - -

96310004

میثم سبحانی خراسان جنوبی بشرویه بلوار انقلاب- بین انقلاب 22 و 24- جنب دفتر پلیس +10 32784201

96310006

محمد اسماعیل یعقوب زاده خراسان جنوبی فردوس خیابان شهید رجایی- روبروی هنرستان شهید باهنر 32732877

96310001

علی محمدی خراسان جنوبی بیرجند بلوار توحید- حد فاصل توحید 20 و 22- پلاک 172 32430444

96310008

سمانه صالحی دشت بیاض خراسان جنوبی قاینات خضری دشت بیاض- میدان امام حسین- ابتدای شهرک نبی اکرم- پلاک 11 32542030

96310007

حسن گران خراسان جنوبی طبس خیابان خرمشهر- بین بانک رفاه و صادرات 32824003

96310003

حاجی حسین جعفری گیو خراسان جنوبی بیرجند خیابان جمهوری اسلامی- جمهوری 19- مقابل مهمانپذیر صفا 32231270

96310005

ابوالقاسم فقیه بمرود خراسان جنوبی قاین سیمان شهر- روبروی شبکه بهداشت و درمان 32498355