کانون در رسانه ها

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در گفت ‌و گو با خبرگزاری میزان عنوان کرد

۲۲۶ مورد ارایه و پیگیری دادخواست بدوی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

رئیس کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: ۲۲۶ مورد ارایه و پیگیری دادخواست بدوی در دفاتر خدمات ال...

رئیس کانون دفاتر خدمات قضائی قوه قضائیه خبر داد

تاسیس ۶۰۰ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور(خبرگزاری مهر)

مشهد ـ رئیس کانون دفاترخدمات قضائی قوه قضائیه گفت:هم اکنون۱۴۹دفتر در کشور داریم که ۵۹ دفتر آن درتهرا...

منشور اخلاقی، فرهنگی و نظام نامه ادرای کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بررسی می شود(قدس آنلاین)

وحدت رویه و پویایی بی‌نظیری که در کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به چشم می‌خورد موجب افزایش بهره‌...