سه شنبه، 12 اسفند 1399   -    الثلاثاء، 18 رجب 1442   -    Tuesday, 2 March 2021

سوالات متداول

    + تکلیف دادخواست های برگشتی که خواهان پس از برگشت، از ارسال مجدد انصراف داده است چیست؟
    + دادخواست پس از ثبت نهایی طی چند روز به دادگاه ارسال می شود؟
    + آیا می توان از کارت بانکی مدیر دفتر، به جای مراجعینی که وجه نقد دارند استفاده کرد؟
    + در صورت نقص پرونده، مرجوع کردن پرونده های ارسالی در خصوص دادخواست‌های تجدیدنظر و واخواهی امکان پذیر نیست، در صورتیکه در شهرستان های دیگر مانند تهران و قزوین این کار انجام میگیرد اما در سیستم شهرستان یزد انجام نمی گیرد.
    + در مواردی که خواهان پرونده، شخصیت حقوقی باشد نام شخص در هنگام ثبت درست و کامل درج شده ولی بعد از ارسال، نام شخص تغییر یافته و به جای آن کد اقتصادی درج می شود.